سلام ودرود
آموزش گیتار جلسه هفتم از قسمت اول:
مبحث:خواندن با ریتم 3/4(تکمیلی)

نکته:اگر با تلفن همراه نمایش آکوردها به هم ریخته میشود با لپتاپ یا تبلت نگاه کنید.

برای اینکه وارد قسمت دوم آهنگ سلطان بشویم بایدیکبار دیگر از ابتدا پارت اول را مرور کنیم.

داستان به صورت خلاصه بدین صورت شد که سر صندلی صاف مینشینیم وپای راست را روی پای چپ می اندازیم وشروع به زدن ریتم 3/4 با انگشت i دست راست میکنیم(1.2.3)و(1.2.3)و… وبعد از چند میزان آکورد لامینور (Am)را می گیریم واز ضرب اول ریتم شروع به خواندن میکنیم ووقتی به آخر خط اول  رسیدیم ،آکورد  را به Eمی ماژور عوض میکنیم ودر کل مسیر ریتم یکسان زده میشود.

وبرای خط دوم هم همانند خط اول اجرا میکنیم.

در روش دوم با 4 آکورد می خواندیم به شرح ذیل که در درس قبل گفته شد.

 

E  —————————————– Am  ———————–Dm——— ————————  Am
یه دل میگه برم برم / یه دلم میگه نرم نرم / طاقت نداره دلم دلم/ بی تو چه کنم

E  ——————————— Am  ———————- Dm  —————————————-  Am
پیش عشق ای زیبا زیبا / خیلی کوچیکه دنیا دنیا /با یاد تو ام هرجا هرجا / ترکت نکنم

 

 

حالا بخش یا پارت دوم سلطان قلبها:

Am —————————E  —————————-Am- ———————————Dm —————Am

سلطان قلبم توهستی توهستی /دروازه های دلم را شکستی /پیمان یاری به قلبم تو بستی /بامن پیوستی

Am  ———————-E ——————————–Am ——————————Dm —————-Am

اکنون اگر از تو دورم به هر جا / بر یار دیگر نبندم دلم را / سرشارم از آرزو وتمنا / ای یار زیبا

 

برای خواندن قسمت دوم سلطان قلبها به اینگونه عمل میکنیم.

وقتی رسیدیم به ابتدای خط سلطان قلبم باید در حالی که به ریتم زدن ادامه میدهیم آکورد را به لا مینور(Am)عوض میکنیم وصدا را به اوج میبریم وروی کلمه هستی آکورد را به رمینور(Dm)عوض کرده وبه ریتم زدن وخواندن با صدای بلند ادامه میدهیم وروی کلمه دلم  لامینور Amوروی کلمه یاری آکورد می ماژورEرا عوض میکنیم وبه زدن ریتم خواندن در اوج ادامه میدهیم ودر انتهای خط دوباره آکورد به لامینور (Am) تغییر پیدا میکند.

نکته اصلی در اجرا همانند خطهای قبلی این است که ریتم در کل زمان اجرا با سرعت ثابت وبدون وقفه در حال زدن است وهرگز قطع نمیشود.چه موقع خواندن وچه موقع تعویض آکورد.

برای خواندن خط آخر هم همانند خط سوم  باید در حالی که همان آکورد Amرا گرفته ایم وریتم میزنیم با کلمه اکنون وصدای بلند ادامه میدهیم وروی کلمه   دورم آکوردDmوروی کلمه نبندم آکوردAmوکلمه آرزو آکورد Eو ودر انتها هم با Am تمام میکنیم ودوباره از نو کل قطعه را دوباره اجرا میکنیم.دقت کنید که در کل مدت اجرا ریتم نیفتد وتندوکند نشود.

 

تمرین هفتم: