بانام خدا وعرض سلام خدمت سروران عزیزم

در این نوشته سعی کرده ام تا نکاتی را جهت یادگیری وآموزش گیتار خدمت شما عرضه کنم:

اول از همه باید بدانیم که ساز مادرگیتارهم همانند سایر سازها که دارای ارزش وجایگاه هستند،سازی است جهانی که برای یادگیری خوب وقابل ارایه آن لازم است صبر وحوصله وپشتکار زیادداشته باشیم.
عده ای از اساتید فراگیری کامل گیتار رادرسطح دکترایک پروسه 30 ساله دانسته که در 8 سطح طبقه بندی شده که سطح هشتم انتهایی ندارد.وهرسطح به اندازه شماره همان سطح از نظرزمانی(سال) طول میکشد.
یعنی سطح اول یکسال،سطح دوم2سال،سطح سوم 3سال،سطح چهارم 4سال و….تاسطح هشتم که هشت سال وبیشترزمان میبرد.
شما در همان سطح اول (سال اول و یا حتی ماههای اول)میتوانید بزنید وبخونید،ویا یکی دو قطعه کلاسیک را بنوازید ولی معنیش این است که فقط گیتار کار کرده اید ،اما هنوز گیتاریست نشده اید.

برای گیتاریست شدن علاوه بر علاقه وانگیزه،چندسال باید زمان گذاشت،حوصله به خرج داد،هدفمند بود واز همه مهمتر موسیقی را برای خود موسیقی بخواهید. یعنی موسیقی را برای این بخواهید که در وهله اول خودتان ار آن لذت ببرید ودر وهله دوم بینندگان وشنونده های کار شما لذت ببرند وخاطره خوشی از اجرای شما در ذهن داشته باشند.
این راهم باید بدانیدکه پس از فراگیری اصول موسیقی وآموزش گیتار تقلید را کنا بگذارید وخلاقیت به خرج دهید.
در اینجا این نکته را به شما بگویم که درزبان چینی کلمه موسیقی معادل کلمه داروست وواقعا هم داروست.
پس با اراده وشکیبایی در کلاسهای آموزش گیتار شرکت کنید وعلاوه برپالایش خودتان مرهم رنجهای جسمی وروحی دیگران نیز باشید.

ماناباشید.

سایت اینترنتی گیتار (guit)