باسلام خدمت سروران عزیزم
در این چند سطر نکاتی را جهت فراگیری بهتر سازگیتار خدمت شما تقدیم میشود:
اولا باید بدانیم که ساز مادرگیتار هم همانند سایر سازها که دارای ارزش وجایگاه خود هستند،سازی است جهانی که برای یادگیری خوب وقابل ارایه آن،لازم است صبر وحوصله زیادی داشته باشیم.
عده ای از اساتید فراگیری کامل گیتار را در سطح دکترایک پروسه 30 ساله دانسته که در 8سطح طبقه بندی شده که سطح هشتم انتهایی ندارد وهر سطح به اندازه شماره هرسطح از نظرزمانی(سال) طول میکشد.
یعنی سطح اول یکسال ،سطح دوم 2سال ،سطح سوم3سال ،سطح چهارم 4سال و…..تاسطح هشتم که 8سال وبیشتر طول میکشد که مجموع این سطوح بیش از سی سال میشود .
این راهم بدانید که شما در همان سطح وسال اول میتوانید ترانه بزنید وبخونید ویا یک یا دوقطعه کلاسیک را بنوازید،ولی این به این معنی است که شما صرفا کمی گیتار کار کرده اید اما هنوز گیتاریست نشده اید.
برای گیتاریست شدن باید انگیزه واراده بالایی داشت،چندسال بایدزمان گذاشت ،حوصله به خرج داد،واز همه مهمتراینکه موسیقی را برای خود موسیقی خواست.
یعنی موسیقی را برای این بخواهیدکه در وهله اول خودتان از اجرای آن لذت ببرید ودر وهله دوم بینندگان وشنونده های کار شما از آن لذت ببرند وحس خوبی بگیرند وشاد شوند.
ضمن اینکه پس از فراگیری اصول موسیقی باید تقلید را کنار بگذارید وخلاقیت به خرج دهید.
درپایان یک نکته را هم بگویم که کلمه موسیقی در زبان چینی معادل معنایی دارو را دارد ،وواقعاهم داروست وبوسیله آن هم میتوانید خود را پالایش کنید وهم جسم وروح دیگران را درمان نمایید.
پس در دوره های آموزش گیتار شرکت کنید واز فواید بیشمار آن بهره مند شوید.

مانا باشید.
فروشکاه اینترنتی گیتار لارجنت