نکاتی در موردصدا سازی (آواز_بخش دوم)

2020-10-14T10:48:03+03:30

باسلام ودرود فروان مبحث:نکات کلیدی آواز خواندن(بخش دوم) امروز میخواهم کمی در مورد نحوه خواندن در زمانی که نشسته ایم