آموزش گیتارجلسه سوم سطح مبتدی

2021-12-28T03:54:57+03:30

به نام خدا آموزش گیتار جلسه سوم از قسمت اول: مبحث آکورد (دست چپ) تعریف آکورد:همزمانی2 نت وبیشتر را آکورد