آموزش گیتارجلسه سوم سطح مبتدی

2020-10-07T13:29:38+03:30

به نام خدا آموزش گیتار جلسه سوم از قسمت اول: مبحث آکورد (دست چپ) تعریف آکورد:همزمانی2 نت وبیشتر را آکورد