صفحه اصلی/برچسب: خرید گیتار دست ساز

آموزش گیتار جلسه دهم (جلسه 2سطح نیمه حرفه ای)

2020-10-27T20:58:23+03:30

به نام خدا سلا م وعرض احترام آموزش گیتارجلسه دهم ، قسمت دوم : مبحث :کوک کردن گیتار   _برای

آموزش گیتار جلسه دهم (جلسه 2سطح نیمه حرفه ای)2020-10-27T20:58:23+03:30

آموزش گیتار جلسه نهم (شروع سطح نیمه حرفه ای)

2020-10-16T14:07:47+03:30

به نام خدا سلام وخداقوت آموزش گیتار جلسه نهم ،قسمت دوم، شروع سطح نیمه حرفه ای مبحث: کمی در مورد

آموزش گیتار جلسه نهم (شروع سطح نیمه حرفه ای)2020-10-16T14:07:47+03:30
Go to Top