آموزش گیتار جلسه هفتم سطح مبتدی

2022-01-02T03:46:51+03:30

سلام ودرود آموزش گیتار جلسه هفتم از قسمت اول: مبحث:خواندن با ریتم 3/4(تکمیلی) نکته:اگر با تلفن همراه نمایش آکوردها به