آموزش گیتار جلسه پنجم سطح مبتدی

2020-10-07T14:06:09+03:30

سلام ودرود آموزش گیتارجلسه پنجم از قسمت اول: مبحث : ریتم(دست راست) Rhythm(ریتم) یا وزن تعریف ریتم:به تکرار یک حرکت