آموزش گیتار جلسه پنجم سطح مبتدی

2022-01-02T03:45:35+03:30

سلام ودرود آموزش گیتارجلسه پنجم از قسمت اول: مبحث : ریتم(دست راست) Rhythm(ریتم) یا وزن تعریف ریتم:به تکرار یک حرکت